Skip to content Skip to footer

kreativní přístup

Zkušenosti s XR

Calliditas AI Fusion je součástí technologické platformy, kde intenzivně spolupracuje s VaV institucemi jako jsou XR Institut, Výzkumný ústav progresivních technologií, univerzitami ZČU a ČVUT a jejími předními akademiky, jejichž spolupráce si velmi vážíme. Vychází a čerpá z letitých znalostí a zkušeností implementace XR technologií (virtuální, rozšířená a smíšená realita) do procesů firem a je stejně jako mateřská společnost Calliditas s.r.o. součástí a zakládajícím členem ATC – Advanced Technology Cluster (Klastr pokročilých technologií).

Ze zkušeností s XR technologiemi víme, že v procesu implementace technologií hrají kromě procesně byznysového přístupu důležitou roli i vhodná didaktika a soft skills. Nechceme firmám radit jen konkrétní aplikace, ale preferujeme technologii integrovat v celé šíři a opírat se o výše zmíněné zkušenosti z ostatních segmentů a našich firem.

HISTORIE UMĚLÉ INTELIGENCE

NÁŠ POHLED NA AI

V současné době se náš pohled na umělou inteligenci (AI) nachází na fascinujícím rozcestí mezi úžasem a obavami, a často také mezi realitou a fantazií. Na jedné straně sledujeme, jak AI proniká do každého koutu našeho každodenního života, přinášejíc vylepšení, která byla ještě před desetiletím nepředstavitelná. Autonomní vozidla se pomalu, ale jistě připravují na převzetí silnic, AI v medicíně slibuje revoluci v diagnostice a léčbě nemocí, a virtuální asistenti se stávají stále sofistikovanějšími a užitečnějšími. Tento pokrok nás nutí přehodnotit nejen to, jak interagujeme s technologiemi, ale také to, jak tyto technologie ovlivňují naši práci, tvořivost a dokonce i naše mezilidské vztahy.

Na druhou stranu, rychlý rozvoj AI přináší s sebou zásadní etické a společenské výzvy. Otázky jako „Jak zajistíme, aby AI dodržovala etické normy?” a „Jaké jsou důsledky automatizace pro pracovní trh?” se stávají stále naléhavějšími. Diskuze o transparentnosti algoritmů a o tom, kdo nese odpovědnost za rozhodnutí učiněná AI, poukazují na složitost regulace a kontrolních mechanismů potřebných k zajištění spravedlivého a bezpečného využití těchto technologií. Zároveň se rozvíjí obavy z potenciálního zneužití AI ve špionáži, kybernetické válce a podvodech, což zdůrazňuje potřebu globální spolupráce a etických směrnic.

Pohled do blízké budoucnosti AI vykresluje obrázek plný možností i výzev. Očekává se, že pokrok v oblasti AI bude pokračovat exponenciálním tempem, přičemž se objeví nové aplikace a využití, které si dnes můžeme jen těžko představit. Zároveň se musíme připravit na to, že budeme muset řešit složité dilema mezi využitím potenciálu AI k zlepšení lidského života a zajištěním, aby tato technologie nevedla k nežádoucím sociálním, ekonomickým a etickým dopadům. Na této cestě je zásadní, abychom udrželi otevřený dialog mezi vědci, politiky, podnikateli a veřejností. Je nezbytné zajistit, že vývoj a implementace AI bude probíhat způsobem, který odráží naše společenské hodnoty a prioritizuje dobro lidstva.

PARTNEŘI A KLIENTI

Pobočka

Calliditas s.r.o.
Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Sídlo

Calliditas s.r.o.
č.p.1, 411 15 Podsedice

IČO: 05698952
DIČ: CZ05698952
č.ú.: 287932947/0300

Made by Orbitalo 2024